Facebook

Internasjonale Hamar 2017

Visste du at det i Hamar bor personer fra over 100 ulike land? Internasjonale Hamar setter fokus på vår mangfoldige by gjennom et variert program bestående av seminarer, foredrag, kreative og kulturelle aktiviteter i løpet av en 10 dagers periode knyttet til FN-dagen.

Her samles aktører på tvers av generasjoner, organisasjoner og institusjoner i et felles løft for utviklingen av Hamar som multikulturell by.

Program

Tegnforklaring

Arrangør(er)

Sted

Alle arrangementer er gratis, bortsett fra de som er merket med billettpris.

Alle arrangementer er gratis, bortsett fra de som er merket med billettpris.
All events are free, except those marked with a ticket price.
ኩሉ ምድላዋት ናይቲ በዓል ብነጻ እዩ ዝእቶ፣ ብዘይካ እቲ ገንዘብ ከፊልካ (ብትኬት)እትሳተፎ ተመልኪቱሉ ዘሎ።